Friday, March 6, 2009

Ano ang CARP?

Ang CARP ay programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka.

Ito ay ipinatutupad ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa ilalim ng Republic Act 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law (CARL) na isinabatas noong ika-10 ng Hunyo, 1988.

Layunin ng CARP na bigyan ang mga magsasaka at mga magbubukid na walang lupa - ng pagkakataong itaas ang antas ng inyong pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga magsasaka ng sarili nilang lupa na maari nilang sakahin at pagyamanin.

Ipinamamahagi ng DAR ang lahat ng pribado at pampublikong lupang agrikultura, para sa mga magsasaka.

Ang magsasaka na ang magmamay-ari ng mga lupang ito na kaloob ng pamahalaan. Hindi na sila aasa pa sa ibang tao upang makapagsaka. Sila na ang magiging panginoon ng kanilang lupa.No comments:

Post a Comment